Firmast

Juba üle kümne aasta OÜ Helmot-E on teostanud elektritöid eramajadele, korterelamutele, haiglatele, koolidele, kaubanduskeskustele, tööstus- ja tootmishoonetele. Teostame erineva raskustasemega välis- ja sisetöid lisaks ka hooldustöid.

elektritööd
Kõik elektritööd teostatakse oma ala asjatundjate poolt, kes omavad kogemusi ja pädevusi ning tunnevad elektrivõrgu peensusi.

Kõik elektritööd teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja normidele.

Professionaalselt teostatud elektritööd aitavad teil kokkuhoida teie väärtusliku aega ja ressurssi:
elektripaigaldis paigaldatakse vastavalt ajagraafikule, ei vaja remonti/hooldust mitme aasta
vältel ning hakkavad vastavama kõikidele nõuetele ka peale pikaajalist kasutamist – seega, teie
tehnika ei kannata peale elektrivõrgu defektide ilmnemisel.

Usaldades elektritööd OÜ-le Helmot-E, Meie klient saab elektrilahenduse koos kvaliteetse
paigaldusega.